free porn sites

Mornar BSMornar BS

  • Momčad
  • Utakmice
  • Igrači
  • Slika
Mornar BS
City : Split
Adresa :

Naziv i skraćeni naziv: VK MORNAR BRODOSPAS
Sjedište: Osmih mediteranskih igara 5
21000 SPLIT
Telefon: +385 (0)21 386-150
Telefaks: +385 (0)21 386-139
Službeni mobitel: +385 (0)98 293-145 
E-mail: mornar-bs.vaterpolo@st.t-com.hr
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Sportska udruga upisana u URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI,
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: KLASA UP/I-230-02/09\\\'01/246
URBROJ: 2181-06-01-09-2
Predsjednik Izvršnog odbora: Vicko Batinica
Žiro račun: 2484008-1100792531 (RAIFFEISEN banka)

HEP_logo-
PBZ bnet_ uniline.novi turbo vvvvvvvv

 

 

 

Croz_n logo_optical_express_1450x300nnn otp_leasing Ledo_logo