free lesbian porn

21-09-2012 10:15

Bazen Mladost na Savi

1 Enea Skračić
(2:5,2:2,1:3,2:3)
 
5m
/ /
 
Realizacija igrača više
/ /
 
Delegat:
A.Černi
 
Suci:
Matijević - Gavrilović
1 Ema Đurek
2 Nika Maslić 2 Lea Gegić 1
3 Tea Vrcelj 3 3 Petra Županić 8
4 Sara Vucelić 4 Ines Jakopanec 1
5 Ana Rerečić 5 Morena Marinković
6 Klara Jukica 1 6 Mirna Glišić
7 Mia Stražičić 7 Lucija Marić
8 Angela Rabar 3 8 Helena Nola 2
  9 Iva Novosel 1
10 Lea Saftić 10 Magdalena Vincek
11 Ana Vrcelj 11 Lucija Rajčić
  12 Lidija Crnički
  13 Marta Lukačić
  14 Dora Korolija
Trener: Dražen Opala    Trener: Mia Šimunić 
Comments
HEP_logo-
PBZ bnet_ uniline.novi turbo vvvvvvvv

 

 

 

Croz_n logo_optical_express_1450x300nnn otp_leasing Ledo_logo