free porn videos

08-09-2013 10:15

Malta

1 Vitaly Statsenko
(8 - 0 7 - 0 6 - 2 7 - 0)
 
5m
/ /
 
Realizacija igrača više
/ /
 
Delegat:
Niculae FIROIU (GER)
 
Suci:
GALINDO Sergio (ESP), DE RAFFAELE Alessandro (MLT)
1 Siarhei Tsybulka
2 Vladislav Zaytsev 4 2 Pavel Khrypachou
3 Egor Vasilyev 3 3 Vadzim Velichka 1
4 Daniil Merkulov 9 4 Ilya Radzko
5 Vladimir Zaikin 3 5 Tsimafei Shapurav 1
6 Ivan Gusarov 2 6 Arkadzi Turkin
7 Vladislav Egorov 1 7 Kiryl Palavinets
8 Denis Kolbenov 8 Hleb Kavaliou
9 Arslan Zakirov 1 9 Ihar Tumas
10 Konstantin Kharkov 3 10 Kanstantin Averka
11 Adel Giniiatov 1 11 Kiryl Martynenka
12 Andrey Balakirev 1 12 Ivan Myzheuskikh
13 Alexandr Berezutskiiy 13 Yauheni Babkou
Trener: Vladimir Fedorin    Trener: Dzmitry Vankevich 
Comments
HEP_logo-
PBZ bnet_ uniline.novi turbo vvvvvvvv

 

 

 

Croz_n logo_optical_express_1450x300nnn otp_leasing Ledo_logo